ECOLOGISCHE STROBALENWONING

Ecologische strobalenwoning                            Hoegaarden 2011

Vernieuwbouw van een schuur met stallingen tot eengezinswoning met behoud van bestaande fundering en met een gewijzigd profiel, inclusief de afbraak van een deel van de bijbouwen (stallingen).

Het hoofdgebouw (schuur) bestaande uit 2 delen werd afgebroken met behoud van bestaande fundering en kelder. Een deel van de bestaande bijbouwen werd afgebroken, met behoud van de funderingen als contouren van het te hernieuwbouwen volume. Een deel van de bestaande bijbouwen werd volledig afgebroken.

Het te herbouwen volume volgt de contouren van het bestaande in grote lijnen, doch met een gewijzigd profiel. Het profiel wordt bepaald door dit van de rechterbuur (Nerm n° 74). Het zadeldak langs de achterkant ligt hiermee in dezelfde lijn, doch omwille van een verspringing in inplanting heeft ook de noklijn een verspringing tov deze buur, en ligt de noklijn hoger.

Bovenop de bestaande fundering komt een nieuwe houtskelet-constructie, met strobaleninvulling. De voorgevel wordt vrij gesloten gehouden, met een poort(die tevens als carport kan fungeren) – doorgang naar de achterliggende tuin. De achtergevel is meer open uitgewerkt. De buitengevel bestaat uit paramentsteen, de teruggetrokken achtergevel op de verdieping zal in een houtbekleding uitgewerkt worden. Het hellend dak wordt voorzien van keramische dakpannen.

Bestaande situatie:

Ontwerp:

In uitvoering:

Resultaat: