UITBREIDING HALF OPEN EENGEZINSWONING

RENOVATIE VAN EEN halfopen eengezinsWONING, heverlee                 2018 ONTWERP

De stedenbouwkundige aanvraag behelst de uitbreiding van de leefruimtes van een eengezinswoning waarbij de woning op het gelijkvloers uitgebreid wordt achteraan, zijdelings en verbonden met een nieuwe garage aan de voorzijde van de Pakenstraat.

Achteraan wordt op de verdieping een beperkte uitbouw gedaan, in lijn met de achtergevel van de bestaande hoofdbouw (L-volume).
De bestaande garage wordt gedeeltelijk afgebroken tot een beperkt tuinberging-volume waarbij het dakgeheel één element vormt met de uitbreiding zijdelings en achteraan en het garagevolume.

Gezien de tuinzijde/perceel zich aan de zijkant en de achterzijde van de woning bevindt, waarbij de bestaande garage deze twee delen volledig van elkaar afsluit en het doorzicht naar de tuin volledig blokkeert, wordt er in het nieuwe ontwerp een zo groot mogelijke openheid en transparantie gerealiseerd.
De bestaande zijgevel is een vrij gesloten zijgevel en hypothekeert een tuinrelatie aan de zijkant.

Door ook deze zijde volledig open en transparant te realiseren, en door het openwerken van de bestaande garage tot een overdekt terras met beperkt behoud van een beperkt deel van het volume als tuinberging, maakt dat de leefruimte zich openstelt naar de tuinzijde, zowel achteraan als zijdelings, en er een doorzicht is tussen de voorheen twee afgesloten delen tuinen.
Gezien de erfgoedwaarde van de wijk is er een intensieve voorbespreking geweest met de dienst ruimtelijke ordening van de stad Leuven en zijn er verschillende ontwerpen uitgewerkt vooraleer tot een consensus tussen alle partijen te kunnen komen.

BESTAANDE TOESTAND:

ONTWERP 01:

Een uitbreiding in het verlengde van de voorgevel en achteraan om de tuinzijde aan de zijkant maximaal te benutten en inzicht vanaf overzijde straat te beperken. Duidelijk contrast tussen oud en nieuw, doch dit ontwerp kon niet weerhouden worden gezien de originele hoofdbouw voor dienst erfgoedwaarde niet meer voldoende leesbaar werd geacht.

 

ONTWERP 02:

Los van de hoofdbouw wordt vooraan een garage voorzien. Deze blokkeert de inkijk van overzijde straat.  Er is wel een transparant doorzicht tussen de hoofdbouw en garage tot aan de achterzijde.

Variant met de garage volledig aan achterzijde geplaatst zodat de bestaande zijgevel van de hoofdbouw gevrijwaard en leesbaar blijft.

ONTWERP 03:

Rondom de bestaande hoofdbouw wordt een uitbreiding voorzien vooraan en achteraan, gelinkt via een transparante doorgang die volledig geörienteerd is op de tuin aan de zijkant. De bestaande garage wordt opengewerkt tot overdekt terras dat de volumes rondom de hoofdbouw via het dak linkt tot een samenhangend geheel.

 

De garage aan de voorzijde kon slechts heel beperkt in afmeting en diepte zijn, de uitbouw op verdieping achteraan ook zeer beperkt konden, werden nog wat alternatieven uitgewerkt om volwaardige badkamer/ bijkomende slaapkamer aan zijkant op verdieping te voorzien.

DEFINITIEF ONTWERP:

De garage aan de achterzijde wordt omgebouwd tot hobby/leefruimte en via de uitbouw op het gelijkvloers verbonden met de hoofdbouw zonder de leesbaarheid van het originele volume teniet te doen. Een nieuwe garage achteraan wordt in het verlengde hiervan voorzien.

Uitvoering: