VERBOUWING RIJWONING

RENOVATIE VAN EEN RIJWONING                                               KESSEL-LO 2019

De stedenbouwkundige aanvraag behelst de verbouwing en beperkte uitbreiding van de leefruimtes van een eengezinswoning waarbij de woning op het gelijkvloers aan de linkerzijde uitgebouwd wordt over de volledige breedte tot de huidige bouwdiepte.

Verder worden de platte daken vernieuwd qua houten structuur en isolatie, waardoor de bestaande kroonlijsthoogte beperkt verhoogd dient te worden.

Ook het hellend dak wordt vernieuwd via sarking-principe (+14cm) en hierdoor zal de nok lichtjes verhoogd worden.

Het gelijkvloers binnen wordt maximaal mogelijk opengewerkt om een open leefruimte te realiseren.

Er wordt een ruim schuifraam voorzien in de achtergevel gelijkvloers.

Op de verdieping wordt er in de bestaande uitbouw een hoekraam gerealiseerd.

Tussen de hoofdbouw en bijbouw wordt een lichtstraat voorzien.

De achtergevels worden langs buiten geïsoleerd en voorzien van een nieuw materiaal (crepie op verdieping en houten bekleding op gelijkvloers).

Achteraan wordt een zwevend terras voorzien in houten beplanking (zelfde type als gevelbekleding gelijkvloers) op het niveau gelijkvloers binnen.

Vanuit de tuin wordt een beperkt hellend vlak voorzien dat toegang geeft vanuit tuin naar kelderniveau.

Deze ingrepen zijn nodig om de binnen – tuin relatie optimaal te versterken.

Aan de voorgevel wordt een nieuw portiek gecreëerd dat de inkom versterkt en de gevel een modern accent geeft.

Hiermee wordt de voorgevel volumetrisch beter verbonden met de bestaande muurtjes zijdelings de trappen naar de voordeur. Met deze ingreep vormt het een samenhangend geheel.

De karakteristiekheid van de bestaande voorgevel wordt buiten deze ingreep volledig gevrijwaard.

Bestaande toestand:

Ontwerp:

Plannen:

Resultaat: