UITKRAGENDE UITBREIDING OP EEN 2E VERDIEPING

Het betreft de linkse woning van een modernistisch ensemble in spiegel symmetrische configuratie van 4 woningen. Alle vier woningen hebben zelfde hoogte en gevel afmetingen. Enkel achteraan hebben de overige woningen een uitbouw op het eerste verdiep. Aan de andere zijde staat een appartementsgebouw met 7 bouwlagen. Achteraan staat een studentenresidentie Vital Decosterstraat 68, wat een gerenoveerd voormalig schoolgebouw betreft. Aan de andere kant van het ensemble van 4 staat tevens een appartementsgebouw van 4 bouwlagen. Zowel beide appartementsgebouwen link als rechts alsook de studentenresidentie wijken sterk af van de bouwvoorschriften. De woning staat op het erfgoed inventaris vlaanderen.

Gezien de beperkte en ingesloten buitenruimte in het bestaande goed, en bijkomend naar aanleiding van de verbouwing de buren (zowel nr 47 als ook vital decosterstraat 68) is er een vrij beperkte lichtinval in de woning. Er is een behoefte aan bijkomende ruimte voor een thuiswerk, studie en leef-werk ruimte voor het gezin. Er is een wens de groene buitenruimte te optimaliseren en uit te breiden. Daarnaast is de wens absoluut het historisch karakter en indeling van de onderste vertrekken te behouden.

De reeds beperkte groene buitenruimte achteraan op het gelijkvloers bebouwen is geen optie en zou teniet doen aan de leefkwaliteit van de bestaande gelijkvloerse ruimten binnen. Op de eerste verdieping een uitbouw realiseren, verder dan het gelijkvloers, zou de lichtinval voor het gelijkvloers volledig hypothikeren. Gezien vanaf verdieping+2 een ruim persepctiefbeeld over het stad aanwezig is, en dit alsook ten volle kan genieten van de Z-W zoninval, is deze uitermate geschikt om een uitbouw op verdieping te realiseren zonder de lichtinval en leefkwaliteiten van het gelijkvloers en eerste verdieping te niet te doen, en alzo ook een groter gevoel van openheid in de leefruimte van de woning gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt de badkamer die zich momenteel onder het dak bevindt verplaatst naar de huidige slaapkaper/bureau op de eerste verdieping. Deze ruimte heeft slechts een zeer beperkte lichtinval en is dus niet echt geschikt als bureau maar des te meer als badkamer. De huidige dakkapel op de tweede verdieping wordt vervangen door een gevel-brede uitbouw, die schuin verloopt tegen de diepe, hoge, blinde muur van het aangrenzende appartementsgebouw, en die een nieuwe leef-werkruimte creëert met veel lichtinval, grote harmonicageheel dat in de zomer volledig kan geopend worden zodat deze ruimte een binnen-terras vormt.

BESTAANDE TOESTAND:

ONTWERP:

UITVOERING: