RENOVATIE EN UITBREIDING VAN EEN EENGEZINSWONING

RENOVATIE EN UITBREIDING VAN EEN EENGEZINSWONING                          ROTSELAAR 2016

De bestaande toestand behelst de hoofdbouw, met een tussenvolume en veranda en achtervolume, die allemaal aan elkaar vastgebouwd zijn. De totale bouwdiepte is 20,51m
De bestaande achterbouwen en veranda zullen worden afgebroken en vervangen door een nieuw volume , gezien deze in slechte stabiliteitsstaat verkeren (zakkingen en barsten).

Bestaande toestand:

Schetsontwerp:

Er werd getracht een eenheid te vormen in materiaal en uitzicht met het te vernieuwen hoofddak, waarbij de uitbreiding een duidelijk modernere vormentaal spreekt dan het bestaande.

Definitief Ontwerp:

Het nieuwe volume heeft op het gelijkvloers een diepte van 4,95m, op de verdieping 11,95m.
Het is een strakke uitbreiding, in harmonie met het bestaand hoofdgebouw.
Het gelijkvloerse volume is een rechthoekig volume in paramantsteen, kleur rood-bruin, aansluitend bij de bestaande paramentsteen. Hierop wordt op de verdieping een volume in geplaatst in een Eternit siding bekleding (benaderend hout uitzicht), met een beperkte uitkraging t.o.v. het gelijkvloerse volume aan een zijde, en aan de andere zijde kraagt dit verder over t.o.v. het paramentsteenvolume, reikend tot op maaiveldniveau.
Op deze manier wordt de uitbreiding als het ware twee dwarse balkvolumes die ingrijpen tegen het bestaande hoofdvolume, zodat er een luchtig en zwevend effect bekomen wordt.

Het bestaande hoofddak wordt vernieuwd en verhoogd met een sarkingopbouw op de bestaande kepers, om de nodige isolatie te kunnen voorzien. Hierdoor verhoogt de kroonlijst en nok lichtjes.

De uitbreiding met plat dak schuift aan beide zijden als het ware in op het dak hellend van het hoofdvolume.
Deze aansluiting wordt structureel gerealiseerd door het ondervangen van de bestaande spanten, ter hoogte van het nieuwe plat dak.

In het bestaande dak worden enkele daklichten voorzien, en op het plat dak een lichtstraat om de nachtgang eronder te voorzien van natuurlijk daglicht.

In uitvoering:

Resultaat: