BODEMKUNDIGE DIENST BELGIË, HEVERLEE

BODEMKUNDIGE DIENST BELGIË i.o. KULEUVEN                     HEVERLEE 2013

De Bodemkundige Dienst van België is een onafhankelijke onderzoeks- en advies-instelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Ze is vooral actief in bodem- en wateronderzoek, bemestingsadvisering, irrigatiesturing en milieu-effectrapporten, en biedt daarnaast ook tal van diensten aan voor overheid, bedrijven en particulieren.

De uitgangspunten van dit project waren de integratie van de vestiging van Tienen naar Heverlee.
Bijkomend betekende dit project een start voor een vernieuwde werking BDB met een optimalisatie van de flows van producten EN van mensen.
Het project diende eenDUURZAAM laboratoriumgebouw te zijn, flexibel en vlot aanpasbaar aan toekomstige noden, waar het AANGENAAM en VEILIG werken is.
Er werd gestreefd naar eenmaximalisatie van de bebouwbare oppervlakte, binnen de contouren van het Masteplan Campus Arenberg II(AWG architecten), waarbij de doorzichten naar de achterliggende Dijlevallei cruciaal zijn.
De uitbreiding is een nieuw volumeop 6m van het bestaande gebouw, hieraan gelinkt via 2 glazen passerelles.Enkel op gelijkvloers wordt het nieuwe deel volledig tegen het bestaande aangebouwd.

Het nieuwe volume wilt als het ware het bestaande gebouw “omarmen”.

Er werd getracht een sober, doch dynamisch uitziend gebouw te realiseren, dat ook aansluit bij het bestaande gebouw.

Het gebouw heeft een vrije overspanning van 12m en is gebaseerd op een asmaat van 3m in de langsrichting (uitgewezen laboratorium-modulatie).

De massiviteit van de 4 verdiepen hoge gevel wordt gebroken door onder de vloerplaat van het eerste verdiep , visuele insnijdingen te creëren op de hoeken. Samen met een uitkraging van 60cm aan beide kopse gevels,geeft dit het effect dat de bovenste verdiepingen gedeeltelijk lijken te “zweven”.
In uitvoering is dit gerealiseerd zonder structureel een ‘insnijding” in het volume te maken, maar door deze vlakken, alsook het verlengde aan de kopse gevels uit te voeren in een zwarte natura beplating, en hierdoor een terug-liggend “schaduw”-effect creëren.

Door de ramen van de zijgevel OP of TUSSEN deze as-maat te voorzien, krijgt de langse gevel een zekere dynamiek, ondanks de strenge as-maat.
De beton grijze Alterna leien sluiten qua kleur perfect aan bij de aluminium cassetten van de uitbreiding van het bestaand gebouw dat in de jaren 90 gerealiseerd werd.

Projectgrootte (nieuw deel) footprint 1085 m2
Totale opp 2425m2
Volume 8154m3
Bouwduur: 15 maand
Aannemers: ruwbouw: Janssen
Technieken: Janssen- Karremans (HVAC-san-gassen)
Gielen (electr)
Kone (lift)
Afwerking: Janssen
Buitenaanleg: Janssen

Constructie-opbouw: Beton Prewanden 20cm
Iso-finish gevelconcept:
Leien: 12 cm EPS isolatie
Panlatstructuur –tengellatstructuur
Alterna Leien kleur
betongrijs,60×32
halfsteensverband, overlap 50mm
Vlakke beplating: 9 cm EPS isolatie
Natura Pro platen
kleur zwart N073

Publicatie in: “Best of Slates” 2013 by Eternit

Project uitgevoerd als architect en projectverantwoordelijke van de Technische Dienst KULeuven